T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ÇATAK Projesi Arazi Kontrolleri

Yayın Tarihi : 22.11.2017

2017 yılı Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı (ÇATAK) kapsamında İl Müdürümüz Sayın Tahir MACİT'in katılımlarıyla Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesinde arazi kontrolleri yapıldı. Kontrollere Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şb. Müdürü V. Suat CANTÜRK, İl Müdürlüğümüz konu uzmanları ve proje dahilindeki İlçe Müdürlüğü teknik personelleri katıldı.

Çatak Projesinin Amaç ve Stratejisi hakkında bilgilendirmelerde bulunan İl Müdürümüz Sayın MACİT, "Projenin amacı; toprak ve su kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olan Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programını tercih eden üreticilerin desteklenmesidir. 2014 Yılında 4 ilçemiz 15 köyde başlayan proje, 2015 yılında 7 ilçemiz 33 köyde devam etti. Proje kapsamında 567 çiftçi ile 12.487,719 dekar alanda uygulama yapıldı. 2016 yılında 20.000 dekar alanda yapılan uygulama, 2017 yılında ise yaklaşık 7000 dekar alanda yapılmıştır. Arazi kontrollerinin yapılmasının ardından 2017 yılı ödeme icmalleri oluşturulacaktır" dedi.

Çevre problemi belirlenen ve program kapsamına alınan alanlarda üç farklı kategoride tarımsal çevre sorunları ile mücadele edildiğini belirten MACİT, " Bu kategoriler;

1.Kategori, Toprak işlemeden kaynaklanan çevre problemleri ile mücadele kapsamında yapılan Minimum Toprak İşlemeli Tarım  (30 TL/da)

2.Kategori, Toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun mücadele kapsamında uygulamalar(canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, drenaj v.b) (60 TL/da).

3.Kategori, Çevre Dostu Tarım Teknikleri ve Kültürel Uygulamalar kapsamında su kullanımını asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemleri, kontrollü ilaç ve gübre kullanımı ile organik tarım-iyi tarım ve kapalı drenaj uygulamalarıdır (135 TL/da)" dedi.