T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KKYDP Bilgilendirme Toplantısı

Yayın Tarihi : 30.10.2017

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkındaki Tebliğ'in uygulama esasları, Kale İlçemizde faaliyet gösteren üreticilere anlatıldı.

Kale Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Kale Kaymakamı Sayın Mehmet GÜDER, İl Müdür Vekilimiz Zülküf YILDIRIMOĞLU, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ahmet ERKEK, Kale İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Aytaç DOĞRUYOL, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Gıda Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanları ve İlçe üreticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kale Kaymakamı Sayın GÜDER, yatırımlara yönelik yapılan bu bilgilendirme toplantılarının önemine değinerek, "Yatırımcılarımızın yeni ürünler ve yatırım konuları konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Yatırım konularına ilgi duyan üreticilerimize Kaymakamlık, İl, İlçe Gıda Tarım Müdürlükleri olarak her konuda yardımcı olacağız ve rehberlik yapacağız" dedi.

Daha sonra söz alan İl Müdür Vekilimiz Sayın Zülküf YILDIRIMOĞLU, "Yatırımcılarımıza program kapsamında yatırım yapmaları için çağrıda bulunuyoruz. Yatırımcıların başvurularını 11 Aralık 2017 tarihine kadar Bakanlığımız www.tarim.gov.tr ana sayfasındaki KKYDP Online Başvuru linki aracılığı ile yapabilirler. Proje hazırlama safhasında İl Müdürlüğü olarak her türlü teknik desteği vermeye hazırız. Proje dosyalarınızı mutlaka konu uzmanı müdürlüğümüz teknik elemanlarına incelettikten sonra veri girişi yapmanızı tavsiye ediyoruz" dedi.

Destekleme konusu ile ilgili sunum yapan Müdürlüğümüz teknik elemanlarından Ziraat Mühendisi Mustafa TAŞDOĞAN, 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/22 nolu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği ve Tebliğin uygulama esasları hakkında bilgi verdi.

 

            Program kapsamında;

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi,

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

 Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

Hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar,

Ham derinin işlenmesine yönelik yatırımlar ile günlük en fazla 20 baş kesim kapasiteli mezbahane yapımı,

Tebliğde yer alan yatırım konularında kullanılmak üzere yapılacak yenilenebilir enerji yatırımları,

Soğuk hava deposu yapımı,

Çelik Silo yapımına yönelik yatırımlar,

Alt yapı yatırım konularından Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar ile Bilişim ve Eğitim Sistemi yatırımlarının hibe desteği kapsamında olduğu vurgulandı.

Yatırım proje tutarlarının üst limitlerinin KDV hariç,

Yeni yatırımlar için 2.000.000 TL,

Tamamlama yatırımları için 1.750.000 TL,

Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında 1.500.000 TL,

Alt yapı yatırım konularından Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar ile Bilişim ve Eğitim Sistemi yatırımları için 500.000 TL olduğu ve tamamlanan yatırımlar için yatırımcılara %50 hibe desteği verileceği belirtildi.

Ayrıca proje bütçesinin 30.000 TL'den aşağı olmayacağını ifade etti.