T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarım Kredi Kooperatifi Birimleri İle Toplantı

Yayın Tarihi : 19.4.2017

31 Mart 2017 tarih ve 30024 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2017/10 no'lu Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde 2017 Uygulama Esasları hakkında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği'ne bilgi vermek, genç çiftçilerin başvuru şartları ve başvuru belgeleri konusunda bilgilendirme yapmak üzere Bölge Birliği'ne bağlı 21 Birim Kooperatifin yetkililerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

Söz konusu Tebliğ çerçevesinde hibe desteğine hak kazanan genç çiftçilerden hem ahır veya ağıl yapıp hem de hayvan alacak olanlar Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile yapacakları sözleşme sonucunda yatırımlarının tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. 

İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ahmet ERKEK ve Genç Çiftçi İl Proje Yürütme Birimi elemanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/Login sayfasına genç çiftçilerin üyeliklerini nasıl yapacağı ve proje başvurularını nasıl gerçekleştirecekleri adım adım sunu şeklinde Birim Kooperatif yetkililerine anlatıldı.

Projenin uygulama safhasının da genç çiftçi ve Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlükleriyle müşterek yürütüleceği dile getirildi.