12.1.2018 / Gösterim Sayısı : 562

2017 Yılı Organik Tarım Destekleme Ödemeleri

Organik Tarım yapan çiftçilerin desteklenmesine yönelik 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 18/8/2017 tarihli ve 30158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararlarının uygulanmasına ilişkin Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair 2017/39 No'lu Tebliğ'de 17/9/2017 tarih ve 30183 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Organik Tarım Desteklemeleri (OTD) için çiftçilerin 18/09/2017-30/03/2018 günü mesai saati bitimine kadar ilgili Tebliğ'de EK-3'te yer alan bitkisel üretim destekleme ödemesi başvuru dilekçesi ve döner sermaye makbuz alındısı ile ÇKS'de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Başvuruların kabulünde çiftçilerin 2017 üretim yılına ait Organik Tarım Bilgi Sisteminin (OTBİS) ve ÇKS kayıtlarının bulunması zorunludur.

Organik tarım yapan çiftçilerimizin müracaatlar hakkında bilgilendirilmesi için mahalle muhtarlıklarına yazı yazılarak 30/03/2018 tarihi mesai bitimine kadar İlçe Müdürlüklerimize başvuruda bulunmaları, bu tarihler arasında dilekçe ile Çks kaydının olduğu İlçe Müdürlüğümüze müracaat etmeyen üreticilerin 2017 yılı destekleme ödemelerinden yararlanamayacağı ile ilgili duyuruların yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve 2018 yılı üretim sezonunun tüm üreticilerimize hayırlar getirmesini, bol kazançlı olmasını temenni ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

 Tahir MACİT

İl Müdürü


''