22.12.2017 / Gösterim Sayısı : 839

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Müracaatları 1-31 Ocak 2018 Tarihinde

Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Malatya İlinin de içinde bulunduğu illerde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ve kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerinin kurulmasının desteklenmesine ilişkin 4 Haziran 2014 tarihli ve 2014/6359 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğu Anadolu Projesi, Güney Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin" Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2017/2) 4 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu karar kapsamında, Türkvet sistemine göre işletmesi aktif olan yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı hibe desteği uygulanacaktır.

2018 Yılı Proje müracaatları 01 Ocak-31 Ocak 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde başvuru süresini uzatabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilecektir.

 

YATIRIM KONULARI VE HİBE ORANLARI                                                 

                                                                                               

                                                                          HİBE ORANI

          YATIRIM KONULARI                                        (%)       

          İNŞAAT

          Yeni inşaat                                                           50

           

           

Proje kapsamında yatırım yapmak isteyen yatırımcılar detaylı bilgileri İl Müdürlüğümüz Proje Yürütme Biriminden veya http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM internet adresinden alabilirler.

          Kamuoyuna duyurulur.

 

 

 

Tahir MACİT

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü


''