18.12.2017 / Gösterim Sayısı : 454

Çiğ Süt 2017 Yılı Ekim Ayı Destekleme Ödemesi Çalışma Takvimi

Tarımsal Desteklemelere İlişkin 05.06.2017 tarih ve 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu kapsamda çıkartılan 26.08.2017 tarihli ve 2017/32 sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğ hükümleri uyarınca uygulanmakta olan  Çiğ Süt 2017  Yılı Ekim Ayı Destekleme Ödemesi Çalışma Takvimi aşağıda belirtilmiştir.

 

Çiğ Süt 2017  Yılı Ekim Ayı Destekleme Ödemesi Çalışma Takvimi

16.12.2017         Süt Kayıt Sistemine veri girişlerinin bitirilmesi

18-20.12.2017    İcmal-1 listelerinin kontrollerinin yapılması ve İcmal-2 ye dönüştürülmesi

21-22.12.2017    İcmal 2 listelerinin askıya çıkartılması-askıdan indirilmesi

23-25.12.2017    İcmal-2 listelerine yapılan itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması 

26.12.2017         İcmal-3 listelerinin onaylanarak HAYGEM'e gönderilmesi

 

            Kamuoyuna Duyurulur.

 

                                                                                                                  Tahir MACİT

İl Müdürü


''