10.11.2017 / Gösterim Sayısı : 532

Kayısı Ağaçlarındaki Kurumalarla İlgili Açıklama

                 Bugünlerde Kayısı Ağaçlarının kuruduğu ve/veya fiyat düşüklüğü nedeniyle aşırı sayıda kesildiği yolunda haberler yapılmaktadır. Bazı rivayetlere göre bu rakamın 2 Milyonlara çıktığı iddia olunmaktadır.

                İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak özellikle de Kayısı Tarımı konusunda bütün iş ve işlemler müdürlüğümüz elemanlarınca takip edilmektedir. Bu cümleden olarak her türlü spekülasyonun ve abartının ötesinde ilimizdeki Kayısı ağaçlarının miktarları aşağıdaki gibidir:

                Meyve verecek evsaftaki Kayısı ağaçlarımızın sayısı: 7.768.300 adettir.

                Yeni dikilmiş henüz meyve vermeyen fidan evsafındaki Kayısı ağaçlarımızın sayısı: 1.500.000 adet civarındadır.

                Bir Kayısı ağacının ekonomik ömrünün 30-35 yıl olduğu düşünüldüğünde; İlimizdeki Kayısı ağacı miktarının yıllık yenilenme oranı 200-250 bin civarında olmaktadır.

                Tarafımdan 7 Ekim 2017 tarihinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize yazılan bir yazı ile İlimizde bu sene kesilen ve kuruma nedeniyle kesilmesi düşünülen kayısı ağaçlarının sayılması istenmiştir. 1 Aylık süre içerisinde müdürlüğümüze ulaştırılan bilgilere göre şu ana kadar 148 bin ağacın kesildiği ve yaklaşık 100 bin civarında Kayısı ağacının da yıl sonuna kadar kesileceği öngörüldüğü gelen bilgilerden anlaşılmaktadır.

                Spekülatif ve abartılı bir biçimde basın-yayın organlarına iletildiği gibi bir sayıda kesimin olmadığı; Baştaki hesap üzere yıllık bahçelerin yenilenme oranına uygun bir gelişimle aslında Kayısı ağaçlarının yenilendiği;

                Kurumaların da yoğun olarak yaşlı ve bakımsız ağaçlardan kaynaklandığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık  Müdürlüklerimizin Teknik elemanları ve İl Müdürlüğümüzce oluşturulan teknik komisyon tarafından tespit edilmiştir.

                Ayrıca DAP Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünün Diyarbakır biriminden gelen Teknik Elemanlar da aynı raporu vermişlerdir.

                Daha önce Müdürlüğümüz tarafından her ne kadar bu konu da açıklama yapılmış olsa da spekülatif ve kamuoyunu yanıltıcı tarzda haberler yapılmaya devam edildiğini görmekle yeniden ve nihai bir açıklama zarureti doğmuştur.

                Saygıdeğer kamuoyunun bilgisine sunulur.

                                                                                                                      

                                                                                                                                            

Tahir MACİT

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür V.


''