31.10.2017 / Gösterim Sayısı : 1955

Çiğ Süt Destekleme Ödemesi 2017 Temmuz-Ağustos-Eylül Ayı Çalışma Takvimi

Bakanlığımız tarafından "Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" ve "Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (2017/32)" gereğince uygulanmakta olan Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında Çiğ Süt  Desteklemesi 2017 Temmuz-Ağustos-Eylül Ayı Çalışma Takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Çiğ Süt Desteklenme Ödemesi 2017 Temmuz-Ağustos-Eylül Ayı Çalışma Takvimi

10.11.2017 Süt Kayıt Sistemine veri girişlerinin bitirilmesi

13-17.11.2017 İcmal-1 listelerinin kontrollerinin yapılması ve İcmal-2 ye dönüştürülmesi

20-24.11.2017 İcmal 2 listelerinin askıya çıkartılması-askıdan indirilmesi

27-28.11.2017 İcmal-2 listelerine yapılan itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması

29.11-01.12.2017 İcmal-3 listelerinin kontrolü ve onaylanarak HAYGEM'e gönderilme

Kamuoyuna Duyurulur.        

                                                                                                                                  

Tahir MACİT

İl Müdürü V.


''