24.10.2017 / Gösterim Sayısı : 1862

2017 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemesi Askı Listeleri (İcmal-1)

    Bakanlığımız tarafından "Tarımsal Desteklemelere ilişkin 18.08.2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (2017/10465)" ve "26.08.2017 tarih ve 30166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (2017/32)" gereğince uygulanmakta olan 2017 yılı 1. dönem Buzağı Desteklemesi askı listeleri (İcmal-1)  on gün süreyle İlçe Müdürlüklerinde askıya çıkarılacaktır.

    Yetiştiricilerimizin İlçe Müdürlüklerindeki icmalleri kontrol etmeleri, listede hata varsa itirazlarını askı süresinde yapmaları gerekmektedir.  Bu dönemde 01 Ocak 2017 ile 01 Nisan 2017 tarihleri arasında doğan ve E-Islahta anne numarası ile doğduğu işletme numarası dolu olan buzağılar destekleme kapsamına alınmıştır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan haller hariç icmal-1'deki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar desteklemenin diğer dönemlerinde değerlendirmeye alınır. Yapılan itirazlar doğrultusunda kayıt sistemlerinde düzeltmeler yapılır, eksiklikler giderilir.

     Programlı aşıları tamamlanmadığı için destekleme alamayan buzağıların 2. ve 3. dönem Buzağı desteklemesinden yararlanabilmesi için aşılamaların en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir.

         Kamuoyuna duyurulur.


MALATYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ''