20.9.2017 / Gösterim Sayısı : 1196

2017 Üretim Yılı Destekleme Başvuruları

17 Eylül 2017 tarih ve 30183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2017/39) kapsamında 2017 Üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olup Mazot ve Gübre Desteği, Küçük Aile İşletme Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri, Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum/ Fidan Üretim Desteği" için Üretim yılı içerisinde ÇKS'de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçilerin bu Tebliğde anılan desteklemeler için, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ÇKS'de kayıtlı oldukları İlçe Müdürlüklerine EK-3'te yer alan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi ile şahsen veya yasal temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Dilekçede, yararlanmak istenilen destek adının EK-4'te bulunan onay kutucuğu (X) işaretlenecektir. Başvuruda bulunulan her bir destekleme için ayrı dilekçe alınmayacaktır.

Çiftçiler, yararlanacakları desteklemeler için EK-4'te yer alan destekleme talep formunda belirtilen belgeleri,  aşağıdaki tabloda yer alan destekleme uygulama takvimine göre belge teslim bitiş tarihinden önce İlçe Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

 

Destekleme  Adı

Belge Teslim

Başlangıç Tarihi

Belge Teslim
Bitiş Tarihi
Mazot ve Gübre Desteği  
Hububat Baklagil Fark Ödemesi Desteği02.10.2017
04.05.2018
Küçük Aile İşletmesi DesteğiTebliğ Yayım Tarihi29.12.2017
Yağlı Tohumlu Bitkiler02.10.201702.04.2018
Organik Tarım DesteğiTebliğ Yayım Tarihi30.03.2018
İyi Tarım Uygulamaları DesteğiTebliğ Yayım Tarihi30.03.2018
Yem Bitkileri Üretimi Desteği01.01.201717.11.2017
Sertifikalı Tohum  Kullanım Desteği  Tebliğ Yayım Tarihi31.10.2017
Sertifikalı Tohum/Fidan Üretim Desteği Tebliğ Yayım Tarihi31.10.2018
Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği Tebliğ Yayım Tarihi31.10.2017
Toprak Analiz DesteğiTebliğ Yayım Tarihi29.12.2017

 

Bu kapsamda halihazırda 2017 ÇKS kaydını yaptırmış olan üreticilerimizin zaman kaybetmeden destekleme uygulama takviminde belirtilen tarih aralığında talep ettikleri desteğe başvurmaları gerekmektedir. Destekleme uygulama takvimine göre belge teslim bitiş tarihine kadar dilekçe ile İlçe Müdürlüklerimize başvuruda bulunmayan çiftçilerimiz desteklemelerden faydalanamayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


MALATYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ


''