12.9.2017 / Gösterim Sayısı : 972

Düve Alım Desteği Uygulaması

Bakanlığımız, Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/32) 26.08.2017 tarih ve 30166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğe göre; Bakanlığımızca yetiştirici bölgesi olarak belirlenmiş illerden olan İlimizde de "Düve Alım Desteği" uygulanacaktır. TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilerimize, Bakanlığımızca belirlenecek teknik ve sağlık şartlarına uygun olarak, kombine ve etçi ırk damızlıklarda en az 20 en fazla 200 baş düve alımları karşılığında düve alım bedelinin % 30'u (Desteklemeye esas damızlık düve alım bedeli gebelerde 8.500 TL/baş, 8-13 aylık boş dişi sığırlarda 5.000 TL/baş olarak Bakanlığımızca belirlenmiştir.) oranında hibe verilecektir.

Başvuru tarihi Bakanlığımızca, 11.09.2017-10.10.2017 tarih aralığı olarak belirlenmiştir. Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimiz; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesine bizzat başvuracaktır. 18 yaşından büyük, TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan, İşletme kapasitesi ile talep ettiği hayvan sayısı uyumlu olan yetiştiriciler desteklemeden yararlanabilecek olup Devlet memurları, Kamu işçileri veya üniversitelerde görevli öğretim elemanları desteklemeden yararlanamayacaktır.

Konuyla ilgili olarak İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğümüze veya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimize başvurmak suretiyle detaylı bilgi edinilebileceği gibi Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü web sayfasından da bilgi edinilebilir.

 

Kamuoyuna duyurulur.                                          

 

 

Zülküf YILDIRIMOĞLU

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü V.


''