12.9.2017 / Gösterim Sayısı : 2103

2017 Yılı Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği ÇalışmaTakvimi

2017 Yılı Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği çalışmaları, 18.08.2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2017/10465) " ve 26.08.2017 tarih ve 30166 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (2017/32) " hükümleri uyarınca 2017 Yılı Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteklemesi çalışma takvimi aşağıda açıklanmıştır.

Yetiştiricilerimizin askı süresi içerisinde, listeleri kontrol etmeleri ve bu süre içerisinde varsa itirazlarını yapmaları gerekmektedir. Daha sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2017 YILI SÜRÜ YÖNETİCİSİ (ÇOBAN) İSTİHDAM DESTEĞİ ÇALIŞMA TAKVİMİ                       

 

Müracaat BaşlangıcıTebliğ yayım tarihi ile başlar.
Müracaat Bitişi29.12.2017 tarihinde biter.
Eksik Evrakın Tamamlanması19.01.2018 tarihine kadar tamamlanır.
Yerinde Tespit250 ve üzeri küçükbaş anaç hayvan varlığı ve çobanın fiilen sürünün başında olup olmadığının tespiti müracaat gününden itibaren 14 (on dört) günde yapılır.
HİBS'e Müracaat Kayıtlarının BaşlangıcıKayıtlar, 24.11.2017 tarihinde TÜRKVET' ten yedek alınmasını müteakiben ilk iş gününde başlar. Modül içinde ''Başvuru Yap'' sekmesinden T.C. Kimlik No /Vergi No ile başvuru kaydı yapılacaktır.
HİBS'e Müracaat Kayıtlarının Bitişi19.01.2018 günü saat 23.59 itibariyle biter.
HİBS'te Müracaat Kayıtlarının OnayıKayıt yapılan müracaatlardan belgeleri tam olanların ''ONAY'' işlemi veri girişi yapan yetkili görevli tarafından en geç 19.01.2018 günü saat 23.59 'a kadar gerçekleştirilecektir.
HİBS'te İlçe İcmalinin Alınmasıİlçe İcmali,20.01.2018 -04.02.2018 tarihleri arasında alınacaktır.
Askıya Çıkmaİlçe İcmali, 05.02.2018- 16.02.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılacaktır.
İtirazların Değerlendirilmesiİtirazlar, 19.02.2018-02.03.2018 tarihleri arasında değerlendirilecektir. Bu dönem içinde HİBS'te yer alan ''Çoban İstihdam Desteği'' modülünde onay kaldırma ve onay verme işlemleri yapılabilecektir.
İlçe Hakediş İcmaliİlçe Müdürlüğü Hakediş İcmalini, 23.03.2018 tarihine kadar İl Müdürlüğüne gönderecektir
İl Çoban Desteği İcmali ve İl Çoban Desteği Hakediş İcmaliİl Müdürlüğü İcmalleri onayladıktan sonra 13.04.2018 tarihine kadar HAYGEM'e gönderecektir.


''