11.9.2017 / Gösterim Sayısı : 1350

2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Çiğ Süt Desteklemesi Çalışma Takvimi

2017 yılı Çiğ Süt Desteklemeleri çalışmalarına, Resmi Gazete'nin 18 Ağustos 2017 tarihli mükerrer sayısında yayımlanan Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2017/10465 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile yürürlüğe konulan 26.08.2017 tarih ve 30166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (TebliğNo: 2017/32) kapsamında başlanmıştır.

https://e-belge.tarim.gov.tr/edys-web/images/blankTab.png

2016 yılında süt işleme tesislerine fatura yada müstahsil makbuzu karşılığı satılan  soğutulmuş çiğ süte destek yapılırken, 2017 yılında soğutulmamış çiğ sütlerde  destekleme kapsamına alınmıştır.

https://e-belge.tarim.gov.tr/edys-web/images/blankTab.png

2017 Ocak-Haziran dönemi çiğ süt destekleme ödemelerinde ilgili döneme ait listelerin kontrollerinin yapılması, icmal 2 listelerinin askısı, itirazların değerlendirilmesi ve düzeltme yapılması ile ilgili çalışma takvimi aşağıya çıkarılmıştır. Yetiştiricilerimizin destekleme ile  ilgili itirazlarının olması durumunda  askı dönemi içinde İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.https://e-belge.tarim.gov.tr/edys-web/images/blankTab.png

https://e-belge.tarim.gov.tr/edys-web/images/blankTab.pnghttps://e-belge.tarim.gov.tr/edys-web/images/blankTab.pnghttps://e-belge.tarim.gov.tr/edys-web/images/blankTab.png

2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ÇİĞ SÜT DESTEKLEME ÇALIŞMA TAKVİMİ

08.09.2017   Süt Kayıt sistemine veri girişlerinin bitirilmesi        

11-13.09.2017   İcmal 1 listelerinin kontrollerinin yapılması ve icmal 2 ye dönüştürülmesi
14-15.09.2017   İcmal 2 listelerinin kontrolleri
18-21.09.2017   İcmal 2 listelerinin askıya çıkartılması-askıdan indirilmesi
22-26.09.2017  İcmal-2 listelerine yapılan itirazların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
27.09.2017       İcmal-3 listelerinin kontrolü ve onaylanarak HAYGEM'e gönderilmesi

 

https://e-belge.tarim.gov.tr/edys-web/images/blankTab.png

Kamuoyuna duyurulur.


''